Är personer med dyslexi mer kreativa än andra?

De flesta personer med dyslexi är som alla andra – vissa är mycket kreativa, andra inte. Självklart har personer med dyslexi talanger och vissa är påfallande begåvade inom områden som konst, musik eller arkitektur, men det finns inga belägg för att det allmänt är så. Så här långt finns bara ett fåtal kontrollerade studier av dyslexi och kreativitet. En sådan studie vid Göteborgs universitet visade att dyslektiska
symptom var vanligare bland konststuderande än bland ekonomistudenter. Orsakerna till detta kan naturligtvis vara många; sambanden är inte enkla. Wolff U. & Lundberg, I. : The prevalence of dyslexia among art students. Dyslexia. 2002 Jan-Mar; 8(1):34-42).

Tillbaka

dyslexi-skrivsvårigheter.jpg