Rådgivning

Rådgivningen är öppen tisdagar kl. 9-11 och 13-15.
Kontakta Susanne på susanne@dyslexiforeningen.se eller på
telefonnummer 0761 01 81 60.