VIII:e Nordiska Dyslexikongressen 10-12 augusti 2017

I utvärderingen är 1 = inte nöjd och 5 = mycket nöjd. Ringa in den siffra som bäst motsvarar din åsikt.