VIII:e Nordiska Dyslexikongressen 10-12 augusti 2017

I utvärderingen är 1 = inte nöjd och 5 = mycket nöjd. Ringa in den siffra som bäst motsvarar din åsikt.

 

Är du som helhet nöjd med kongressdagarna?
Hur väl har arrangörerna uppfyllt dina förväntningar vad gäller lokaler?
Förplägnad?
Service & bemötande?
Har du fått kunskaper, idèer eller intryck som du kan använda i din verksamhet?
1 = inga alls och 5 = många