Föreläsningsmaterial

Här lägger vi ut material i form av pdf:er eller länkar till material från våra utbildningsdagar.  Formatet ser alltså olika ut, allt beroende på vad föreläsaren föredrar. Materialet ligger normalt kvar i tre veckor, sedan tas det bort.

 

Material från kurser och konferenser

2017

Flerspråkighet och dyslexi – ett dilemma i skolan
ABF, Stockholm 17 november 2017

Liv Bøyesen: Flerspråkighet och dyslexi

Kristina Ansaldo: Genrepedagogiska verktyg att använda i undervisningen
Margareta Molin: Fonem eller grafem - vad ska
komma först i SFI-undervisningen?

 

Matematiksvårigheter – Dyskalkyli: En pedagogisk utmaning. Burgården, Göteborg 13 november

Jonas Walfridsson: Dyskalkyli - specifika räknesvårigheter

Arne Engström: Elever med låga prestationer i
matematik

Christine Bentley och Per-Olof Bentley: Kontakta
föreläsarna för att få presentationerna, via kansliet:
info@dyslexiforeningen.se.

Strategier för språkutveckling. Burgården, Göteborg 19.10

Karolina Larsson: Strategier för språkutveckling.

Matematiksvårigheter - en pedagogisk utmaning. Hörsal A, Umeå, 31 mars

2016

Matematiksvårigheter - en pedagogisk utmaning.ABF, Stockholm, 9 september

Att skapa goda förutsättningar för barn med språkstörning inklusive läs- och språksvårigheter. Missionskyrkan, Linköping, 12 oktober

Läs- och skrivsvårigheter kommer sällan ensamma - Dyslexi och komorbiditet. Skolförvaltningen, Malmö 10 november

 

 
dyslexi-skrivsvårigheter.jpg