Föreläsningsmaterial

Här lägger vi ut material i form av pdf:er eller länkar till material från våra utbildningsdagar.  Formatet ser alltså olika ut, allt beroende på vad föreläsaren föredrar. 

 

Material från kurser och konferenser

2018

Läsinlärning, assisterande teknik och självförtroende
ABF Stockholm 15 november

Idor Svensson: Assisterande teknik för personer med
läs- och skrivsvårigheter

Thomas Nordström: Measures that matter. Ny avhandling
om individanpassningar

Emma Lindeblad: Mående och självuppfattning hos barn och ungdomar med lässvårigheter

Camilla Nilvius: Att förebygga läs-, skriv- och matematiksvårigheter. RTI

Inger Fridolfsson: Vilka metoder för läsinlärning fungerar bäst och hur vet vi det?

GODA GRUNDER - LYCKOSAM LÄSNING!
abf, sTOCKHOLM 15 MARS 2018

Astrid Frylmark: Gör barnen läsberedda!

Maria Rydqvist: Språklek

Ulrika Wolff: Första delen av föreläsningen finns att läsa i Svenska Dyslexiföreningens tidskrift Dyslexi. Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, nr 3 2016. För medlemmar finns den att ladda ner som pdf via hemsidan www.dyslexiforeningen.se. Övriga kan köpa den via kansliet, kontakta info@dyslexiforeningen.se.
Andra delen av föreläsningen kan tyvärr inte läggas ut eftersom resultaten som redovisades inte är publicerade ännu.

2017

Flerspråkighet och dyslexi – ett dilemma i skolan
ABF, Stockholm 17 november 2017

Liv Bøyesen: Flerspråkighet och dyslexi

Kristina Ansaldo: Genrepedagogiska verktyg att använda i undervisningen
Margareta Molin: Fonem eller grafem - vad ska
komma först i SFI-undervisningen?

 

Matematiksvårigheter – Dyskalkyli: En pedagogisk utmaning. Burgården, Göteborg 13 november

Jonas Walfridsson: Dyskalkyli - specifika räknesvårigheter

Arne Engström: Elever med låga prestationer i
matematik

Christine Bentley och Per-Olof Bentley: Kontakta
föreläsarna för att få presentationerna, via kansliet:
info@dyslexiforeningen.se.

Strategier för språkutveckling. Burgården, Göteborg 19.10

Karolina Larsson: Strategier för språkutveckling.

Matematiksvårigheter - en pedagogisk utmaning. Hörsal A, Umeå, 31 mars

2016

Matematiksvårigheter - en pedagogisk utmaning.ABF, Stockholm, 9 september

Att skapa goda förutsättningar för barn med språkstörning inklusive läs- och språksvårigheter. Missionskyrkan, Linköping, 12 oktober

Läs- och skrivsvårigheter kommer sällan ensamma - Dyslexi och komorbiditet. Skolförvaltningen, Malmö 10 november

 

 
dyslexi-skrivsvårigheter.jpg