LÄS- och SKRIVPÄRMEN

LÄSK-pärmen
 
 

Läs och skriv-pärmen

LÄSK står för läs-och skrivsvårigheter. LÄSK-pärmen används i skolan av pedagoger och föräldrar med barn i grundskolan och ger tips för undervisning och läxläsning. Pärmen tar upp läsinlärning, alternativa verktyg, undervisning i engelska, betygsättning, arbetsminne med mera.

 

Bakom LÄSK-pärmen står Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn, FDB och Dyslexiförbundet.

LÄSK-pärmen i olika format

Idag finns LÄSK-pärmen i flera olika format så att du själv kan välja det som passar bäst.

Här finns en länk till den senast uppdaterade versionen

Som tryckt pärm eller bok kan den beställas från FDB:

  • A4-pärm (ISBN 978-91-9772-306-0)
  • A5-bok (ISBN 978-91-9772-307-7)

http://www.fdb.nu/lask-parmen/