Svenska Dyslexiföreningen region sydost, SDSO, Växjö

Välkomna till regionföreningen SDSO!

Ordförande: Pernilla Söderberg Juhlander
pernilla.soderberg.juhlander@lnu.se

Vice ordförande och ledamot: Christer Jacobson
christerjacobson47@gmail.com

Kassör och ledamot: Marianne Björn Milrad