Svenska Dyslexiföreningen, region Storstockholm

Har du frågor eller önskar komma i kontakt med styrelsen är du välkommen att höra av dig till dyslexiforeningen.stockholm@gmail.com

Svenska Dyslexiföreningen Region Storstockholm arrangerar föreläsningskvällar om Dyslexi på ABF-huset, Sveavägen 41. Har du som medlem önskemål om något ämne som du är intresserad av är du välkommen att maila ditt förslag.

Vårens föreläsning

Vad säger styrdokumenten om undervisning, extra anpassning, särskilt stöd och bedömning?

Onsdag den 31 januari 2018 kl 18.30-20.00
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Bakgrund

Föreläsare: Wern Palmius och Lennart Rådbrink, Specialpedagogiska skolmyndigheten

För låg- mellan och högstadielärare, speciallärare, specialpedagoger, elevhälsan och skolledare

Fri entré

_______________________

 


 

      Styrelse 2017

Ordförande:
Anna Refors
Ledamöter:
Sisko Almgren (kassaförvaltare)
Anna Byberg (sekreterare)
Madeleine von Strauss (vice ordförande)
Anette Bornesand
Lotta Ivarsson
Suppleanter:
Anna Wennerkvist
Sara Rådbo
Catharina Sylwander
Karin Edlund
Valberedning:
Susanna Ballago (sammankallande)
Ingela Blad
Revisor:
Per Åhlin