Svenska Dyslexiföreningen, region Storstockholm

Har du frågor eller önskar komma i kontakt med styrelsen är du välkommen att höra av dig till dyslexiforeningen.stockholm@gmail.com

Svenska Dyslexiföreningen Region Storstockholm arrangerar föreläsningskvällar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på ABF-huset, Sveavägen 41. Har du som medlem önskemål om något ämne som du är intresserad av är du välkommen att maila ditt förslag.

2019: höstens föreläsning

Höstens föreläsning äger rum tisdag den 3 september kl 18-19.30 på ABF, Sveavägen 41.

Jämna steg: en väg till läsning

Föreläsare: Elisabeth Marx

För pedagoger och föräldrar

För att säkerställa en plats på föreläsningen kan du föranmäla
via https://simplesignup.se/event/147647-jaemna-steg-en-vaeg-till-laesning

Fri entré

Länk till programmet

_______________________

Årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte
Medlemmarna i Svenska Dyslexiföreningen Region Storstockholm kallas till årsmöte onsdagen den 24 april 2019 klockan 18:00, Franska skolan, Konferensrummet i gymnasiets hus, Döbelnsgatan 9, Stockholm. 

För att förslag från medlem skall kunna leda till beslut på årsmötet måste det vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötet.

Varmt välkomna/ styrelsen

Verksamhetsberättelse

 


 

      Styrelse 2018

Ordförande:
Anna  Refors                 
Ledamöter:
Madeleine von Strauss (vice ordförande)
Sisko Almgren (kassaförvaltare)                                  Anna Byberg (sekreterare)                        
Anette Bornesand                                    
Lotta Ivarsson
Suppleanter:                                                        Karin Edlund                                                              Sara Rådbo   
Catharina Sylwander
Anna Wennerkvist                                   
Valberedning:                                                    Susanna Ballago (sammankallande)
Ingela Blad
Revisorer:        
Per Åhlin       
Louise Belfrage (revisorsuppleant)