Svenska Dyslexiföreningen, region Storstockholm

Har du frågor eller önskar komma i kontakt med styrelsen är du välkommen att höra av dig till dyslexiforeningen.stockholm@gmail.com

Svenska Dyslexiföreningen Region Storstockholm arrangerar föreläsningskvällar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på ABF-huset, Sveavägen 41. Har du som medlem önskemål om något ämne som du är intresserad av är du välkommen att maila ditt förslag.

2019: höstens föreläsning

Lisa Marx föreläsning Jämna steg: en väg till läsning ägde rum tisdag den 3 september kl på ABF i Stockholm.

Hennes presentation finns nedan

Lisa Marx: Jämna steg: en väg till läsning

_______________________

Årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte
Medlemmarna i Svenska Dyslexiföreningen Region Storstockholm kallas till årsmöte onsdagen den 24 april 2019 klockan 18:00, Franska skolan, Konferensrummet i gymnasiets hus, Döbelnsgatan 9, Stockholm. 

För att förslag från medlem skall kunna leda till beslut på årsmötet måste det vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötet.

Varmt välkomna/ styrelsen

Verksamhetsberättelse

 


 

Styrelse 2019

Ordförande:
Anna Refors
        
Ledamöter:
Madeleine von Strauss (vice ordförande)
Lotta Ivarsson (kassaförvaltare)
Anna Byberg (sekreterare)
Anna Wennerkvist   
Carina Wieslander                  

Suppleanter:
Sisko Almgren
Anette Bornesand 
Karin Edlund                                   

Valberedning:                                                   
Susanna Ballago (sammankallande)
Ingela Blad

Revisorer:       
Per Åhlin      
Madeleine Eriksson (revisorsuppleant)