Svenska Dyslexiföreningen, region Storstockholm

Har du frågor eller önskar komma i kontakt med styrelsen är du välkommen att höra av dig till dyslexiforeningen.stockholm@gmail.com

Svenska Dyslexiföreningen Region Storstockholm arrangerar föreläsningskvällar om Dyslexi på ABF-huset, Sveavägen 41. Har du som medlem önskemål om något ämne som du är intresserad av är du välkommen att maila ditt förslag.

Vårens föreläsning

Vad säger styrdokumenten om undervisning, extra anpassning, särskilt stöd och bedömning?

NYTT DATUM: TORSDAG DEN 19 APRIL KL 18.30-20,
ABF STOCKHOLM

Föreläsare: Wern Palmius och Lennart Rådbrink, Specialpedagogiska skolmyndigheten

För låg- mellan och högstadielärare, speciallärare, specialpedagoger, elevhälsan och skolledare

Fri entré

Länk till programmet

Åhörarkopior
SPSM1: Anpassningar och stöd
SPSM2: Anpassningar och stöd_anteckn

_______________________

Kallelse till årsmöte
Medlemmarna i Svenska Dyslexiföreningen Region Storstockholm kallas till årsmöte.

Mötet äger rum torsdagen den 26 april 2018 klockan 17:30-19:00 i Franska skolan, Konferensrummet i gymnasiets hus, Döbelnsgatan 9, Stockholm.

För att förslag från medlem skall kunna leda till beslut på årsmötet måste det vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötet.

Varmt välkomna/ styrelsen

Verksamhetsberättelse

 


 

      Styrelse 2017

Ordförande:
Anna Refors
Ledamöter:
Sisko Almgren (kassaförvaltare)
Anna Byberg (sekreterare)
Madeleine von Strauss (vice ordförande)
Anette Bornesand
Lotta Ivarsson
Suppleanter:
Anna Wennerkvist
Sara Rådbo
Catharina Sylwander
Karin Edlund
Valberedning:
Susanna Ballago (sammankallande)
Ingela Blad
Revisor:
Per Åhlin