Svenska Dyslexiföreningen, region Storstockholm

Har du frågor eller önskar komma i kontakt med styrelsen är du välkommen att höra av dig till dyslexiforeningen.stockholm@gmail.com

Svenska Dyslexiföreningen Region Storstockholm arrangerar föreläsningskvällar om Dyslexi på ABF-huset, Sveavägen 41. Har du som medlem önskemål om något ämne som du är intresserad av är du välkommen att maila ditt förslag.

 

Höstens föreläsning: Legilexi

21 september kl 18:30-20:00
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

LegiLexi föreläser om vikten av tidig, kontinuerlig och formativ screening som stöd för lågstadielärare i deras uppdrag att lära alla elever läsa. Med LegiLexis kostnadsfria verktyg får läraren ökad kunskap om varje elev för att identifiera behov samt skapa lust för fortsatt lärande.

Fri entré


 

      Styrelse 2017

Ordförande:
Anna Refors
Ledamöter:
Sisko Almgren (kassaförvaltare)
Anna Byberg (sekreterare)
Madeleine von Strauss (vice ordförande)
Anette Bornesand
Lotta Ivarsson
Suppleanter:
Anna Wennerkvist
Sara Rådbo
Catharina Sylwander
Karin Edlund
Valberedning:
Susanna Ballago (sammankallande)
Ingela Blad
Revisor:
Per Åhlin