Svenska Dyslexiföreningen, region Storstockholm

Har du frågor eller önskar komma i kontakt med styrelsen är du välkommen att höra av dig till dyslexiforeningen.stockholm@gmail.com

Svenska Dyslexiföreningen Region Storstockholm arrangerar föreläsningskvällar om Dyslexi på ABF-huset, Sveavägen 41. Har du som medlem önskemål om något ämne som du är intresserad av är du välkommen att maila ditt förslag.

höstens föreläsning

Höstens föreläsning äger rum under Europeiska dyslexiveckan

Fonologia

Tisdag den 2 oktober kl 18:00-19:30 på
ABF Sveavägen 41, Stockholm

Föreläsare: Anna Fouganthine

För pedagoger, skolledare, logopeder samt övriga som är intresserade av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Fri entré

Länk till programmet

Presentation

_______________________

Årsmötet 2018
Medlemmarna i Svenska Dyslexiföreningen Region
Storstockholm hade årsmöte torsdagen den 26 april 2018 klockan 17:30-19:00 i Franska skolan, Döbelnsgatan 9, Stockholm.

Verksamhetsberättelse

 


 

      Styrelse 2018

Ordförande:
Anna  Refors                 
Ledamöter:
Madeleine von Strauss (vice ordförande)
Sisko Almgren (kassaförvaltare)                                  Anna Byberg (sekreterare)                        
Anette Bornesand                                    
Lotta Ivarsson
Suppleanter:                                                        Karin Edlund                                                              Sara Rådbo   
Catharina Sylwander
Anna Wennerkvist                                   
Valberedning:                                                    Susanna Ballago (sammankallande)
Ingela Blad
Revisorer:        
Per Åhlin       
Louise Belfrage (revisorsuppleant)