Svenska Dyslexiföreningen, region Storstockholm

Har du frågor eller önskar komma i kontakt med styrelsen är du välkommen att höra av dig till dyslexiforeningen.stockholm@gmail.com

Svenska Dyslexiföreningen Region Storstockholm arrangerar föreläsningskvällar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på ABF-huset, Sveavägen 41. Har du som medlem önskemål om något ämne som du är intresserad av är du välkommen att maila ditt förslag.

2019: VÅRens föreläsning

Vårens föreläsning äger rum måndag den 11 mars kl 18-19.30 på ABF, Sveavägen 41.

Dyslexi och/eller språkstörning

Föreläsare: Hanne Uddling

För pedagoger, skolledare, logopeder samt övriga som är intresserade av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Fri entré

Länk till programmet

_______________________

Årsmötet 2018
Medlemmarna i Svenska Dyslexiföreningen Region
Storstockholm hade årsmöte torsdagen den 26 april 2018 klockan 17:30-19:00 i Franska skolan, Döbelnsgatan 9, Stockholm.

Verksamhetsberättelse

 


 

      Styrelse 2018

Ordförande:
Anna  Refors                 
Ledamöter:
Madeleine von Strauss (vice ordförande)
Sisko Almgren (kassaförvaltare)                                  Anna Byberg (sekreterare)                        
Anette Bornesand                                    
Lotta Ivarsson
Suppleanter:                                                        Karin Edlund                                                              Sara Rådbo   
Catharina Sylwander
Anna Wennerkvist                                   
Valberedning:                                                    Susanna Ballago (sammankallande)
Ingela Blad
Revisorer:        
Per Åhlin       
Louise Belfrage (revisorsuppleant)